U, de petitionaris
Mest petitie

Stop de komst van mestverwerkingsfabriek in Oss

2.676 ondertekeningen

Stop komst mestverwerkingsfabriek Oss!

Petitie

Wij

verontruste inwoners van de gemeente Oss en omliggende dorpen,

 

constateren dat:

  • dat er plannen zijn voor de komst van een mega-mestverwerkingsfabriek naar het bedrijventerrein de Elzenburg te Oss met een capaciteit van circa 500.000 ton mest per jaar.

  • Wij, omwonenden, maken ons grote zorgen dat een mestverwerkingsfabriek van deze omvang zal leiden tot toename van de stankoverlast en aantasting van onze leefomgeving en welzijn. Uit ervaringen elders blijkt onder andere dat biovergisters voor veel stankoverlast zorgen.

  • Wij maken ons zorgen over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid ten gevolge van een mestverwerkingsfabriek. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica. Uit de verstrekte informatie blijkt verder dat in deze mestfabriek circa 5 miljoen liter zwavelzuur per jaar gebruikt gaat worden.

  • Het vrachtverkeer zal fors toenemen: ruim 30.000 transportbewegingen per jaar (mogelijk 24 uur per dag), waaronder 100.000 liter zwavelzuur per week. Denk hierbij aan het fijnstof veroorzaakt door het verkeer.

  • Ook is geen enkele garantie dat bij een eventuele waardedaling van onze huizen, deze zal worden gecompenseerd.

  • Tevens maken wij ons ook grote zorgen over de aanzuigende werking die uitgaat van mestverwerkingsfabrieken. Worden mestverwerkingsfabrieken een vliegwiel voor verdere uitbreiding van de veestapel?

  • Wat ons brengt bij onze volgende zorg en dat is: welke capaciteit zal dit mestverwerkingsfabriek in de toekomst gaan hebben?

Daarom vinden wij de bouw van zo'n mega mestverwerkingsfabriek, met in directe omgeving bedrijven in de voedingssector en op nog geen kilometer afstand van de bebouwde kom, onacceptabel.

Wij, inwoners van Oss en dorpen in de omgeving, zijn daarom allerminst overtuigd dat mestverwerkingsfabrieken leiden tot een échte oplossing voor het enorme mestoverschot. Sterker nog: we achten de kans zeer reëel dat mestverwerking zal leiden tot nóg meer dieren, nóg meer mest en nóg meer risico’s voor milieu, leefomgeving en volksgezondheid.

Om die reden vinden ook wij de bouw van dit mega-mestverwerkingsfabriek op korte afstand van onze woonkernen onacceptabel.

 

en verzoeken

en verzoeken de volksvertegenwoordigers van de gemeente Oss en provincie Brabant om de vele zorgen die er leven onder de inwoners van Oss en omgeving serieus te nemen. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Oss daarom op om een verklaring van groot bezwaar af te geven aan de provincie Brabant en verdere medewerking aan de plannen voor dit mestverwerkingsfabriek stop te zetten. Tot slot roepen we de gemeenteraad van Oss en de leden van Provinciale Staten op om tussentijds geen onomkeerbare stappen te zetten of te laten zetten door GS en/of gemeente inzake dit mestverwerkingsfabriek die achteraf kunnen leiden tot onherstelbare schade aan onze leefomgeving.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Oss 
Petitieloket:
Einddatum:
04-09-2016 
Organisatie:
Stop mestverwerkingsfabriek Oss 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen